Vad är riskgrödor?

Riskgrödor är grödor som av olika anledningar är svåra att ersätta och som produceras på ett sätt som kan medföra oacceptabla risker för miljön eller för de människor som berörs av produktionen. Exempel på riskgrödor är soja, palmolja, kaffe, kakao, sockerrör, majs men även bomull och gummi.

Risk för negativ påverkan på människor och miljö… 

Produktionen av riskgrödor är förenad med flera risker som kan ha en negativ påverkan både på människor och miljön. Några av de största riskerna är:

  • Avskogning 
  • Koldioxidutsläpp och klimatförändringar 
  • Förlust av biologisk mångfald
  • Förstörda ekosystem och ekosystemtjänster som vattenförsörjning och pollinering 
  • Utbredda monokulturer
  • Användning av kemikalier med negativa effekter på miljö och människors hälsa
  • Lokalbefolkningar berövas rättigheter till sin mark
  • Dåliga arbetsförhållanden och tvångsarbete

…men bidrar också till minskad fattigdom

Samtidigt som riskgrödorna många gånger odlas på ett ohållbart sätt bidrar produktionen till arbetstillfällen och exportintäkter i odlingsländerna. I många utvecklingsländer är jordbruket en av de viktigaste sektorerna för ekonomisk utveckling. För arbetare och småskaliga jordbrukare möjliggör produktionen en inkomst med möjlighet att ta sig ur fattigdom.

Plattformens arbete

För att minska riskgrödornas negativa påverkan på människor och miljö krävs kravställning och samverkan genom värdekedjan och mellan branscher och länder. I dagsläget ingår soja och palmolja i plattformens åtagande. Läs mer om de båda riskgrödorna och hur plattformens medlemmar arbetar och ställer krav på mer hållbara riskgrödor.

Foto: Mårten Svensson/Lantmännen

Foder

Varför används soja och palmolja i foder? Hur och var odlas soja och palmolja som används i svenskt foder? Här är svar på några av de vanligaste frågorna om foder och riskgrödor.