Svenska plattformen för riskgrödor samlar aktörer i stora delar av värdekedjan från foder- och råvaruframställning, producenter och handelsföretag till bransch- och intresseorganisationer.

Syftet är att skapa branschöverskridande samverkan och gemensam kravställning för att påskynda omställningstakten för mer hållbara riskgrödor. 

Som medlem åtar man sig att verka för en mer hållbar produktion och konsumtion av riskgrödor genom att delta i aktiviteter, utbyta lärdomar, främja samarbete och bidra med kunskap. Som företag signerar man även åtaganden för specifika riskgrödor, i dagsläget soja och palmolja.

Är ni leverantör till dagligvaruhandeln och de stora livsmedelsgrossisterna?
Då omfattas ni redan indirekt av plattformens åtagande och kommer få krav på verifierad mer hållbar soja och oljepalm. Välkomna att gå med i plattformen redan nu för att vara del i arbetet och att tillsammans driva omställning framåt!

Medlemmar får tillgång till:

Omvärldsbevakning för soja & palmolja.

Nätverk och kunskapsutbyte med företag och organisationer i olika branscher.

Kompetenshöjning och stöd i att bidra till en mer hållbar produktion av riskgrödor.

Verktyg och process för uppföljning.

Arbetsgrupper för att arbeta proaktivt med utmaning kopplade till riskgrödor.

Internationell samverkan och påverkan genom relevanta nätverk i Europa.

Intresserad av medlemskap?

Medlemmar

Plattformens medlemmar representera stora delar av värdekedjan från foder- och råvaruframställning, producenter och handelsföretag till bransch- och intresseorganisationer. 

Företagsmedlemmar

Stöttande medlemmar

Medlemsåtaganden

Medlemmarna i plattformen åtar sig att verka för att uppnå den gemensamma visionen om en mer hållbar produktion av och handel med riskgrödor.