17 juni 2022

Samverkan nödvändigt för eliminering av avskogning i globala leverantörsled

Nio europeiska regeringar har tillsammans genom Amsterdamdeklarationen åtagit sig att eliminera avskogningen från jordbruksråvaror år 2025. Under midsommarveckan pågår ett flerpartsmöte i Köpenhamn för att diskutera vägar framåt. Sverige har inte ställt sig bakom Amsterdamdeklarationen men Svenska plattformen för riskgrödor är med i dialogen och representerar de 25 medlemsorganisationerna.

Frågan om avskogning och omvandling av värdefulla naturområden är mer aktuell än någonsin. Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC visar att det är brådskande att minska utsläppen av växthusgaser för att bromsa de skenande klimatförändringarna.

Men utsläppen behöver inte bara minska. För att temperaturhöjningen på riktigt ska avstanna måste utsläppen ner till nettonoll. Negativa utsläpp, det vill säga att binda och lagra koldioxid, är därmed oundvikligt. Och det är här avskogning och skydd av ekosystem så som torvmarker kommer in. Utan dessa åtgärder kommer vi inte att kunna nå 1,5-gradersmålet.

Svenskt initiativ för mer hållbar soja och palmolja

Både soja och palmolja är två riskgrödor som har direkt koppling till avskogning. Under våren gick därför 25 organisationer och företag samman för att tillsammans med ETI Sverige starta Svenska plattformen för riskgrödor. Fokus är till en början på soja och palmolja men ytterligare riskgrödor kan komma att adderas framöver.

Arbetet har påbörjats för att tillsammans sätta mer långtgående mål och utveckla arbetsspår för att öka accelerationen mot mer hållbar produktion av soja och palmolja.  Bland annat kommer en arbetsgrupp att formas för att jobba med foderfrågan i hela värdekedjan.

Del av den europeiska arenan

Som medlem i Svenska plattformen för riskgrödor finns goda möjligheter att samverka också på ett internationellt plan. Ett exempel är Amsterdamdeklarationen där regeringarna i Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien, Storbritannien och Tyskland har åtagit sig att eliminera avskogningen från jordbruksråvaror år 2025. Samverkan sker med näringsliv och producentländerna för att påverka viktiga processer för ökad produktion och användning av hållbara riskråvaror som inte bidrar till avskogning eller omvandling av värdefulla naturområden.

I samband med Amsterdamdeklarationens flerpartsmöte under midsommarveckan kommer möten att äga rum med de nationella europeiska initiativen för soja respektive palmolja. Svenska plattformen kommer verka för ökad samverkan bland de europeiska initiativen, för det finns en stor påverkanskraft i att lära och inspireras av varandra och att gemensamt lyfta åtgärder mot exempelvis EU-kommissionen.

Frågor om avskogning och klimatförändringen är globala och måste hanteras genom partnerskap mellan aktörer på den europeiska marknaden och de producerande länderna. Svenska plattformen för riskgrödor vill bidra till denna samverkan och välkomnar fler företag och organisationer att ansluta sig.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Svenska plattformen för riskgrödor? Kontakta i så fall Miriam Thunborg på miriam.thunborg@etisverige.se.