Varför riskgrödor?

I Sverige använder vi årligen stora mängder grödor som är svåra att ersätta och som medför risker i leverantörsleden kopplade till klimatförändringar, avskogning, minskad biologisk mångfald och kränkningar av mänskliga rättigheter.

För att minska riskgrödornas negativa påverkan på miljö och människor behövs kravställning och samverkan genom värdekedjan och mellan branscher och länder. Därför har ett stort antal företag och organisationer bildat Svenska plattformen för riskgrödor, som koordineras av ETI Sverige.

Till en början fokuserar plattformen på två riskgrödor: soja och palmolja.

Medlemmar

Medlemmarna i Svenska plattformen för riskgrödor representerar stora delar av värdekedjan från foder- och råvaruframställning, producenter och handelsföretag till bransch- och intresseorganisationer.